Anna Tukesi ry

Anna tukesi on uskonnollisesti sekä poliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka pyrkii edistämään Salon apua tarvitsevien ja vähäosaisten henkilöiden hyvinvointia.

 • Yhdistys ottaa vastaan tavaralahjoituksia toimitettavaksi eteenpäin apua tarvitseville, sekä tehostaa ruoka-avun saavutettavuutta ja tarjontaa
 • Yhdistys tarjoaa apua paikallisesti Salon alueella hädänalaisessa ja vaikeassa elämäntilanteessa oleville henkilöille.
 • Yhdistys kehittää alueen hyväntekeväisyystahojen yhteistyötä ja luo verkostoja, joiden avulla pystytään auttamaan ihmisiä kokonaisvaltaisemmin
 • Yhdistys järjestää matalankynnyksen toimintaa, johon ihmisten on helppo osallistua. Toiminta ehkäisee syrjäytymistä, lisää mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen toisten kanssa ja edistää yksilön hyvinvointia
 • Yhdistys voi hakea erilaisia rahoituksia toimintaansa ja tehdä erilaisia projekteja
 • Yhdistys lahjoittaa vastaanottamiaan aineellisia ja aineettomia lahjoituksia niitä tarvitseville perheille, kriisiperheisiin tai muihin avuntarpeessa oleviin kohteisiin
 • Yhdistys luo yhteyksiä muihin auttamisjärjestöihin, jotka pyrkivät yhteisesti lievittämään vähävaraisten henkilöiden hätää ja toimii niiden kanssa yhteistyössä
 • Yhdistys järjestää kokouksia, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • anoa toimintaansa erilaisia rahoituksia ja apurahoja
 • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
 • järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.
 • hankkia erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin suojelijoita, tukijoita, sponsoreita ja yhteistyökumppaneita.

Löydät meidät Facebookista!

https://www.facebook.com/Annatukesi/

                                                 

Tavaroiden vastaanotossa alkaa tauko 23.12.2022 jatkuen aina 13.3.2023 saakka. Tämän jälkeen ilmoitamme uudet tavaranvastaanottoajat täällä kotisivuilla, sekä FB-sivuillamme. 

Kiitos jo tähän mennessä paljon toimintaamme tukeneille!